24.04.2023 tarihinde Birgün Gazetesi’nde yayınlanan Berkay Sağol’un haberini aşağıda siz okuyucularımızla paylaşıyoruz:

Cezaevlerinde bulunan binlerce öğrenci, eğitim hakkına erişemiyor. Tutuklu öğrenciler, gerekli kitaplara ve bilgisayar kullanımına ulaşamıyor.

Türkiye’de cezaevlerinde bulunan binlerce öğrenci eğitim hakkına erişmekte ciddi sorunlar yaşıyor. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre ülkede 353 bin 368 mahpus bulunuyor. Bu mahpusların en az 333 bin 753’ü öğrenimine devam edebilecek durumda. Ancak kaç mahpusun hali hazırda öğrenimini sürdürdüğüne dair bir veri paylaşımı bulunmuyor. En son geçen yıl Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, hapishanelerde ilkokul, ortaokul, lise, yüksek lisans, doktora düzeyinde öğrenim gören 39 bin 519 mahpus olduğu bilgisini paylaştı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Öğrenci Tematik Alan Temsilcisi Özge Akyüz, hapishanede öğrenimini sürdürmeye çalışan mahpusların bilgiye ve eğitim materyaline erişimde, uygun ders çalışma koşullarının yaratılmasında, tercih ve kayıt dönemlerinde, okula gidiş gelişlerde, sevklerde ve teknolojik imkânlardan yararlanmada zorlukların yaşadığını söyledi.

Mahpusların dış dünya ile iletişimin avukat görüşleri, aile görüşleri, telefon görüşleri ve mektuplaşmalar ile sağlandığını hatırlatan Akyüz, “Önceki yıllarda Açık Öğretim Fakülteleri öğrencilere ücretsiz basılı ders materyali göndermekteydi. Ancak ders materyallerinin dijital ortama taşınmasından sonra basılı materyallerin ücretsiz dağıtılması uygulaması kaldırıldı. Ya mahpus yakınları tarafından alınan çıktıların hapishaneye kargolanması ile ya da ücret karşılığında eğitim biriminin yazıcısı aracılığıyla çıktıların temin edilmesi mümkün. Bazı mahpusların materyallerin masraflarını karşılayacak bütçesi olmamakta, bazı hapishanelerde ise birden fazla öğrenci bulunması halinde tüm materyallerin çıktısının alınması yoğunluk sebebiyle mümkün olmuyor. Bu durum mahpusların ders materyaline erişimini engelliyor” dedi.

DERS ÇALIŞMA İÇİN AYRI BÖLÜM YOK

Mahpusların ders çalışmaları için ayrı bölümler bulunmadığını belirten Akyüz, “Hapishanelerde kapasitesinin üzerinde mahpus bulunması, koğuşların kalabalık ve gürültülü olması, aydınlatmanın yetersiz olması, çalışma masalarının eksik olması gibi zorluklar sağlıklı bir ortamda ders çalışılmasını engelliyor. Sınav, tercih, kayıt süreçleri çoğunlukla mahpusların yakınları, aileleri tarafından yürütülüyor. Ailelerin bu süreçlere ilişkin yeterli bilgi sahibi olmaması halinde hak kayıpları yaşanabiliyor” diye konuştu.

Akyüz, “Kapalı hapishanedeyken üniversite sınavını kazanan mahpuslar, üniversitelerinin kabul etmesi halinde örgün eğitimden yararlanabiliyor. Bu kapsamda derslere gidip gelemeseler de ara, yılsonu, bütünleme ve mazeret sınavlarına katılabiliyor. Açık hapishanelerde bulunan mahpuslar ise bulundukları hapishaneyle aynı büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde olan herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuma hakkını kazandıklarında, okullarının kabul etmesi halinde, örgün eğitimden yararlanabiliyor. Bazı hapishane idareleri tarafından örgün eğitimden yararlanarak üniversitelere gidip gelmelerine izin verilirken bazı hapishane idareleri hala kapalı hapishane statüsünde olmalarını gerekçe göstererek üniversitelere gidip gelmelerine izin vermemektedir” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı : Birgün Gazetesi – https://www.birgun.net/haber/mahpus-ogrenciler-egitim-alamiyor-431257

Blogumuzda yer alan haberler CİSST yayın ilkeleriyle ve CİSST terminolojisiyle örtüşmek zorunluluğu taşımamaktadır.

24.04.2023