Cumhuriyet Gazetesi’nin 21.06.2018 tarihli haberine göre; Anayasa Mahkemesi, tutuklu bir öğrencinin eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasını kabul edilemez buldu.

 

Anayasa Mahkemesi, tutuklu bir öğrencinin eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasını kabul edilemez buldu.

Anayasa Mahkemesi, cezaevlerinde tutuklu bulunan 70 bin öğrencinin eğitim ve öğrenim hakkını yok sayan bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, tutuklu bir üniversite öğrencisinin, eğitimine cezaevinde devam edememesi ve merkezi sınavlara girememesi nedeniyle eğitim ve öğretim hakkının ihlal edildiği iddiasını kabul edilemez buldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyeliğinden tutuklanan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisi Müjdat Gürbüz, cezaevindeki bazı uygulamalar nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuruda, sınavlara girişinin yasaklanması, cezaevinde fotoğraf çekiminin ve gönderiminin kısıtlanması, havalandırma bahçesinin üzerine fens teli çekilmesi, ziyaretçi sayısı ve ziyaret günlerinin sınırlandırılması, radyo kullanımının yasaklanmasından şikayet edildi. Anayasa Mahkemesi, başvuruyu tüm yönleriyle açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez buldu. Kararda, öğrencilerin sınavlara götürülmemesi konusu ise şu gerekçelerle anayasaya aykırı bulunmadı: “Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahpusların tam zamanlı eğitime erişimlerinin engellenmesi, başka bir ifadeyle cezevinde tutuldukları süre zarfında tam zamanlı eğitim faaliyetlerine devam edememeleri anayasanın 42. maddesinin birinci fıkrası kapsamında eğitim hakkından yoksun bırakılma olarak değerlendirilemez. Başvurucu; ALES, YDS, KPSS gibi merkezi sınavlara başvuru yapabilmesine rağmen tutuklu olması nedeniyle giremediğini ifade etmiştir. Anayasanın 42. maddesinin devlete ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere eğitim öğrerim imkanı sağlaması yönünde pozitif bir yükümlülük yüklemediği de gözönünde bulundurulduğunda ceza infaz kurumlarında terör suçlarından tutuklu ve hükümlü olarak bulunan kişilerin merkezi sınavlara katılmalarına imkan tanıyıp tanımamak kanun koyucunun takdirinde olan bir hususdur. Bu nedenle başvurucunun eğitim hakkını ihal ettiğinden söz etme olanağı yoktur.”

 

26.06.2018