DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu Sincan cezaevinde yaşanan sorunları TBMM gündemine taşıdı

Konuyla ilgili T24’ün 5 Ağustos 2022 tarihli haberini aşağıda siz okuyucularımızla paylaşıyoruz.

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Ankara Sincan Cezaevi’nde verilen yemeklerin yetersiz olduğu, bazı tutuklu ve hükümlülere getirilen kitapların verilmediği gibi şikâyetleri Meclis gündemine taşıdı. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi veren Yeneroğlu, Ankara Sincan Cezaevi’nde verilen yemeklerin yetersiz olduğu, kurum kantinlerinden ücreti karşılığında gıda malzemesi talep edildiği halde bunun çok azının verildiği, bazı tutuklu ve hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim imkanlarından yararlandırılmadıkları ve ailelerinin getirdiği kitapların verilmediğine dair şikâyetler aldığını ifade etti.  

DEVA Partili Yeneroğlu, Bakan Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu soruları sordu: 

“-Yemek ve kantin hizmetlerinde görevli kişilerin sayıları yetersizse bu eksikliğin giderilmesi için herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

-Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan hükümlü ve tutukluların, insani ihtiyaçlarının ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde beslenmelerinin sağlanması konusunda, sözü edilen şikâyetlerin karşılanmasına yönelik olarak, Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? Yemek ve kantin hizmetlerinde görevli kişilerin sayıları yeterli değilse bu eksikliğin giderilmesi için herhangi bir çalışma mevcut mudur? 

-Öğretim hakkının eksiksiz kullandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir? 

-Örgün ve yaygın yükseköğretim imkânlarından yararlandırılmama şikâyetleri ile ilgili olarak, Bakanlığınızca herhangi bir inceleme ve çalışma yapılmakta mıdır? 

-Sosyalleşmeyi teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak bağlamında önem taşıyan öğretim hakkının eksiksiz kullandırılması için, varsa idari ve yasal eksikliklerin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar nelerdir? 

 -Yükseköğretime kayıt hakkı kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan kişiler bulunmakta mıdır?’ 

-Türkiye genelinde, ceza ve tevkifevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan kaçı örgün ve yaygın yükseköğretim kurumuna devam etmektedir? Bu kişiler arasında, yaygın ve örgün yükseköğretim kurumuna kaydolmaya hak kazandığı halde öğretim imkânından yararlandırılmayan/yararlanamayan kimseler bulunmakta mıdır? Varsa, bu hakkın kullanımına engel teşkil eden bireysel ya da fiili durumlar nelerdir?”

Haber Kaynağı : T24 – https://t24.com.tr/haber/deva-partili-yeneroglu-sincan-cezaevi-ndeki-sikayetleri-bakan-bozdag-a-sordu-inceleme-yapiliyor-mu,1050841

Blogumuzda yer alan haberler CİSST yayın ilkeleriyle ve CİSST terminolojisiyle örtüşmek zorunluluğu taşımamaktadır.

08.08.2022