Ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı geçen yıl 2019’a göre yüzde 8,5 gerileyerek 266 bin 831’e düştü. Eğitim durumuna göre bakıldığında son 4 yılda cezaevlerine giren üniversite mezunlarının oranında yüzde 150 artış yaşandı.

Konuyla ilgili Burası Düzce sitesinin 2 Kasım 2021 tarihli haberini aşağıda siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2020 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerine göre, 31 Aralık 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2019’a kıyasla yüzde 8,5 azalarak 266 bin 831 oldu.

   Euronews’da yer alan habere göre bunların yüzde 84,3’ü hükümlüler, yüzde 15,7’si tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96’sını erkekler, yüzde 4’ünü kadınlar oluşturdu.

   Türkiye’de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2011’de 172 iken 2019’da 351 ve 2020’de 319 olarak belirlendi. Geçen yıl 12 ve yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 390’ı ceza infaz kurumuna girdi.

   Bu kurumlara hükümlü statüsünde girişi sırasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 23,6 gerileyerek 1283 oldu. Suçu işlediği sırada çocuk yaşta olanların sayısı ise geçen yıl yüzde 21,4 düşüşle 10 bin 234 olarak hesaplandı.

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 258 bin 401 hükümlünün giriş yaptığı, 361 bin 870 hükümlünün de kurumlardan çıktığı görüldü.

   Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin yüzde 95,9’unu, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,4’ünü erkekler oluşturdu.

Cezaevine girenler üniversite mezunlarının sayısı 2,5 kat arttı

   Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2020 döneminde giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde, ilköğretim mezunlarında yüzde 18,7, lise ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 16,7, ilkokul mezunlarında yüzde 16,5 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 9,2 ile yaralama suçu öne çıktı.

   Okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,2, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 25,3, ortaokul mezunlarında yüzde 22 ile hırsızlık suçu ilk sırada yer aldı.

   2016 ile 2020 yılı arası istatistiklere bakıldığında ise okuma yazma bilmeyenlerin sayısında düşüş, üniversite mezunu olanların sayısında ise önemli artış görüldü.

   2016’da cezaevinde 8 bin 98 olan üniversite mezunlarının sayısı 2020’de 20 bin 333 oldu.

Blogumuzda yer alan haberler CİSST yayın ilkeleriyle ve CİSST terminolojisiyle örtüşmek zorunluluğu taşımamaktadır.

04.11.2021