CİSST tarafından hazırlanan “Türkiye’de Öğrenci Mahpus Olmak” kitabı TCPS Kitağlığı’ndan yayınlandı.

“Türkiye’de Öğrenci Mahpus Olmak” kitabı, Türkiye hapishanelerinde bulunan ve öğrenimine devam etmek isteyen mahpusların, ders çalışma koşullarından ekonomik zorluklara, sınavlara ve tercihlere kadar bu süreçte karşılaştıkları engelleri ortaya koyuyor. Mahpusların özgün ihtiyaçlarını emsal kararlar ve dilekçe örnekleri de ekleyerek anlatıyor. Dünyadan örnekler vererek alternatif yaklaşımlara dikkat çekiyor. Yapısal sorunların çözülebilmesi için önerilerini sunuyor.

“Bir hakkın yasal düzenlemelerde yer almasının ardında hak ihlalleri ve bu ihlallere karşı verilen mücadeleler tarihi bulunmaktadır. Hak mücadelesi, bir hakkın yasalarda düzenlenmesiyle sona ermemektedir. Hakkın kullanılması, bireylerde o hakka ilişkin bilincin gelişmesi, mevzuatta ilgili düzenlemelerin geliştirilmesi ve bu düzenlemelerin uygulama alanının genişletilmesi için çalışmaların sürekliliğinin olması gerekmektedir. Demokratik sosyal hukuk devletlerinde, hukukun ve cezalandırma sisteminin insancıl ve nitelik olarak özgürlükçü olduğu ifade edilmektedir. Bunun aksine hapishanelerde mahpusların öğrenim hakkına ilişkin uygulamalar daha ziyade cezalandırıcı nitelik taşımaktadır ve her bir hakka erişim uzun ve yorucu süreçler sonunda gerçekleşmektedir.

Bu kitabı, hapishanedeyken öğrenimini sürdürmeye çalışan mahpusların ceza infaz rejimine tabi tutuldukları süreçlerde nelerle karşılaştıklarını, ihtiyaçlarını, bu çerçevede hapishanelerin yapısını, öğrenci mahpusların hapishanelerdeki yaşam koşullarını iyileştirebilecek önerileri ortaya koymak amacıyla yazdık. CİSST’in iletişim kurduğu birçok öğrenci mahpusun deneyim ve aktarımlarıyla öğrendiğimiz, araştırdığımız, bunların ışığında değerlendirme, eleştiri ve önerilerde bulunduğumuz fikirlerimizi aktarmaya çalıştık.”

Kitabın dijital haline ulaşmak için tıklayınız.

05.04.2022