Mahpusun Öğrenim Hakkı blogu, hapishanelerde tutuklu ya da hükümlü olarak tutulan ve herhangi bir kademede kesmek zorunda kaldıkları öğrenimlerine devam etmek isteyen bireylerin seslerini duyurmak, onların öğrenim haklarını arayabilecekleri bir kanal açmak amacıyla Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) tarafından kurulmuştur.

Derneğimize ulaşan mahpus mektuplarına ve yaptığımız gözlemlere dayanarak söyleyebiliriz ki: Türkiye’de öğrenciyken tutuklanan ve öğrenimine devam etmek isteyen kişilerle hapishanedeyken öğrenimini sürdüren, girdiği sınavlar sonucunda üniversiteyi kazanan mahpuslar ciddi sorunlar yaşıyor. Bir çoğunun ziyaretçisi dahi gelmeyen, maddi hiçbir imkanı olmayan bu insanlardan geçmişte harç adı altında bir tutar istenirken şimdi ise öğrenim bedeline ek olarak, okulunda girmesi gereken sınavlar için yol parası dahi talep edilmektedir. Bunların yanında öğrenimlerini sürdürebilmek için kitap, kalem, defter, çanta gibi ihtiyaçları olmaktadır.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) olarak tutuklu/hükümlü öğrencilerden eğitim bursu, desteği talepleri alıyoruz. Bu blog aracılığıyla yürüteceğimiz çalışma bir yandan mahpusların öğrenim hakkının elde edilmesini amaçlarken diğer yandan “adli mahpus”ların hak arama bilincini geliştirmeyi ve onlar için de hak arama kanallarının yaratılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de siyasi mahpuslar örgütlü yapılarıyla haklarını arayabilme olanaklarına sahipken adli mahpusların oldukça büyük bir kısmı hak arama bilincinin eksikliği ve hak arama kanallarına ulaşamamaları nedeniyle bu olanaktan yoksundur. Bu beceri ve kanalların yaratılması ise konuyla ilgili kurum ve kuruluşların görevi ve sorumluluğudur. Yürütülecek bu çalışmanın Türkiye hapishanelerinde tutulmakta olan binlerce mahpusun öğrenim hayatını mümkün kılacağına ve kolaylaştıracağına inanıyoruz.